Regulamin

Regulamin sklepu Sklep internetowy ABCSURF

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.
Sklep internetowy działający pod adresem www.abcsurf.pl prowadzony jest przez firmę ABCSURF S.C Maciej Szulikowski, Wojciech Bocianowski, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerami 67034 i 80240, o numerze NIP 583-27-75-174 oraz numerze REGON: 192663674,  z siedzibą przy ul. Kielnieńskiej 111, 80-299 Gdańsk.
 
I. Założenia ogólne
1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy abcsurf.pl.
2 .Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu sklepu.
3. Kupowanie produktów może się odbywać tylko poprzez zasady ustalone przez administratora serwisu.
4. Ceny produktów są podawane w sposób widoczny przez co kupienie produktów po innej cenie jest niemożliwe.
5. Ceny oraz nazwy i cechy towarów są weryfikowane przy operacji kupowania.
6. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 
II. Prezentacja produktów
 
1. Sklep abcsurf.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę abcsurf.pl
3. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Tabelki rozmiarowe zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu.
6. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
8. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie abcsurf.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
9. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.
 
III. Rejestracja
 
1. Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane, min: imię, nazwisko, adres zamieszkania itp.
2. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres email Państwa konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu. Jeśli nie posiadają Państwo konta email mogą je Państwo założyć bezpłatnie na jednym z darmowych serwisów.
3. Po przejściu pomyślnie przez proces rejestracji otrzymają Państwo za adres email informacje potwierdzającą założenie nowego konta.
4. Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych np.: imię "rejo" będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych.
5. Jeśli użytkownik zakupi produkty których nie będzie chciał kupić jego konto zostanie wyłączone.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. RODO - ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
 
IV. Procedura składania zamówień
 
1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę abcsurf.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz na miejscu w sklepie przy ul. Kielnieńskiej 111, 80-299 Gdańsk, 7 dni w tygodniu: poniedziałek - piątek: 11.00 - 19.00 sobota: 10.00 - 16.00, niedziela: 10.00 - 16.00.
2. Zamówienia w sklepie internetowym abcsurf.pl realizowane są w dni robocze w godzinach 11-19.
3. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.
4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z abcsurf.pl.
5. Abcsurf.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.
6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie w abcsurf.pl lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.
 
V. Realizacja zamówienia
 
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w 1 do 5 dni roboczych pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
3. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
4. Abcsurf.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane,
7. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę kurierską DB Schenker w celu doręczenia przesyłki.
8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 
VI. Zwrot zamówionego towaru
 
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu,  numeru zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
3. Sprzedający zwraca zarówno wartość towaru jak i koszt jego wysyłki od sprzedawcy do klienta, kupujący ponosi koszt wysyłki zwrotnej. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 
4. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
6. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
7. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
8. sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
9. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
VII. Wymiana zamówionego towaru
 
1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru wynosi 15 zł.
4. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
7. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.
 
 
VIII. Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru
 
1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
6. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.
7. Reklamacja (rękojmia) zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep abcsurf.pl.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient.
11. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania
12. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
 
 
VIII. Płatności
 
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie abcsurf.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
4 .Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przy odbiorze - należność pobiera kurier firmy DPD; InPost w imieniu abcsurf.pl,
- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro należność pobierana za pośrednictwem serwisu bluemadi; dotpay.
- e-przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu bluemedia; dotpay,
- bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu,
- system płatności ratalnej Alior Bank 
- w przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata  na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
6. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.
7. Korzystając z formy płatności poprzez system ratalny Żagiel klient akceptuje regulamin wewnętrzny firmy Żagiel S.A..
8. Co do zasady na wszystkie produkty kupowane w systemie ratalnym obowiązuje oprocentowanie zgodne z wyliczeniami kalkulatora kredytowego. Wyjątek stanowią produkty, na które okresowo ogłaszane są promocyjne raty 0%. Wówczas jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się również inne produkty, całe zamówienie jest objęte promocyjnym oprocentowaniem 0%.
 
XI. Postanowienia końcowe
 
1. Promocji i rabatów w abcsurf.pl nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
3.Dostawy rowerów realizowane są wyłącznie po uprzednim ustaleniu, transportem własnym do odległości 60km od sklepu.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl